BIM cursussen

Revit Basis

€ 375,-

1 dag

 • Algemeen uitleg over BIM.
 • Omgaan met bestanden.
 • Schermindeling & navigeren.
 • Werken met templates.
 • Projecten aanmaken.
 • Werken met categories & families.
 • Stramienlijnen en niveaus.
 • Aanzichten en doorsneden aanmaken.
 • Basis van casco opzetten: wanden, vloeren, daken etc.
 • Annotaties toevoegen in je model, zoals teksten en maatvoeringen.
 • Technische details uit model halen.
 • Afdrukken van model met de juiste lijndikten, tekst hoogten, etc.
 • Importen en exporten van en naar AutoCAD.
 • Visualiseren van het model.
 • Eindcheck van het model.

Revit Gevorderd

€ 225,-

1 dag

 • Basiskennis Revit opfrissen.
 • Werken met shared parameters.
 • Linken van Revit modellen, meerdere modellen over elkaar heen leggen.
 • Coördinaten in Revit.
 • Samen aan één project werken met meerdere partijen
 • Werken met fases (bestaande en nieuwe situatie in 1 model).
 • Gebouwelementen groeperen.
 • Kaders maken.
 • Template maken.
 • Gebruik en toepassing van IFC.
 • Tabellen en hoeveelheden genereren/uittrekstaten.

Solibri Basis

€ 275,-

1 dag

 • 3D modellen lezen.
 • Navigeren in het model.
 • Doorsnedes maken en verplaatsen.
 • Informatie van een object in het model vinden en lezen.
 • Meten in het model en de metingen opslaan in een view.
 • Annotaties toevoegen en de annotaties toevoegen in een view.
 • Rapporten (BCF en Excel) maken van de metingen en annptaties.

Solibri Gevorderd

€ 525,-

2 dagen

 • Een 3D IFC model te beoordelen op bruikbaarheid voor het maken van calculaties.
 • Een 3D gebouwmodel “uit te lezen”.
 • Het model “in te kleuren”.
 • Classificaties maken.
 • De onderdelen te (her)groeperen met behulp van classificaties.
 • De gewenste groep onderdelen te selecteren met behulp van filters.
 • De selecties op te slaan voor hergebruik.
 • Templates te maken voor uittrekstaten.
 • Uittrekstaten per groep onderdelen te maken.
 • Templates te maken voor Excel rapporten.
 • Uittrekstaten van Solibri naar Excel te exporteren.
Cursussen worden minimaal 3 weken van te voren ingepland. Na afloop van elke cursus ontvangt u een certificaat waarin staat omschreven welke onderdelen u allemaal hebt leren beheersen.


Er kan altijd afgeweken worden van deze pakketten, wilt u zelf een pakket samenstellen of juist alleen een paar onderdelen leren? Neem contact op voor meer informatie.